Sanktuarium

Ojcze Święty, 
 
Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo przekazując z wielką chęcią prośby wyrażone w liście ks. Tomasza Piotra Nowaka, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniazdowie-Mzykach, erygowanej dnia 12 września 1988 roku, znajdującej się w granicach Archidiecezji Częstochowskiej, ochoczo przedstawia Waszej Świątobliwości synowskie oddanie i pokornie przekazuje prośby rzeszy wiernych poruszonych synowską miłością wobec św. Jana Marii Vianneya, którzy mają zwyczaj uczęszczać do Sanktuarium Świętego Proboszcza z Ars w miejscowości Mzyki, poświęconego przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, ówczesnego Metropolitę Częstochowskiego. Tam wiernym w każdy czwartek ofiaruje się pełną sposobność odnowienia własnej duszy przez sprawowanie modlitw i pobożnych ćwiczeń oraz przez przystąpienie do sakramentu pojednania i Najświętszej Eucharystii.
Ponieważ owa pobożność wobec św. Jana Marii Vianney’a wprowadzona w Roku Kapłańskim wśród wiernych staje się coraz gorętsza i przynosi coraz obfitsze owoce zbawcze, Ksiądz Arcybiskup prosi o dar odpustu zupełnego dla pielgrzymów i innych pobożnych gości, którzy nawiedzą, zwłaszcza w czwartek, święte relikwie wystawione w Sanktuarium do publicznej czci.  
 
Dnia 4 października 2013
 
Penitencjaria Apostolska z polecenia Ojca Świętego udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna i modlitwa na intencje Ojca Świętego), wypełnionymi zgodnie z prawem, tym wiernym, którzy rzeczywiście podejmują pokutę i żałują za swe grzechy, jeśli odwiedzą Sanktuarium Świętego Jana Marii Vianneya w Mzykach jako pielgrzymi, gdzie pobożnie wezmą udział w Ofierze Mszy świętej i wobec Najświętszego Sakramentu pomodlą się za kapłanów Kościoła do Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, aby ich uświęcił i ukształtował według Serca swego:
 
a) w dniu odpustu parafialnego;
b) w każdy czwartek;
c) ilekroć przybędą tam z pielgrzymką zorganizowaną;
d) jeden raz w roku, w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych.
 
Wierni parafii Gniazdów-Mzyki, którzy są przeszkodzeni z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny, będą mogli uzyskać odpust zupełny po wyrzeczeniu się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i wzbudzeniu intencji przebywania w miejscu, o którym wyżej, po wypełnieniu trzech zwykłych warunków, jeśli przed jakimkolwiek małym obrazkiem Świętego Jana Marii Vianney’a duchowo się połączą z uroczystościami w dniach wyznaczonych, oraz po ufnym ofiarowaniu Miłosiernemu Bogu swoich modlitw i cierpień.
 
Aby zaś dostęp do Bożej Łaski, na mocy władzy kluczy Kościoła, ze względu na troskę pasterską był łatwiejszy, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Proboszcz-Rektor ochoczo i łagodnie sprawował sakrament pokuty i często zanosił Komunię Świętą chorym. Powyższe zasady zachowają ważność przez siedem lat. Nie sprzeciwiają się temu żadne nakazy.
Maurus Kardynał Piacenza, Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel, Regens