Aktualności

22 sierpień 2017

Cytat dnia

Pokora jest panią Bożego Serca, bo Stwórca niczego nie domawia pokornym.
Św. Jan Maria Vianney