Aktualności

23 wrzesień 2017

Cytat dnia

Kiedy wyświadczamy komuś przysługę, nie szukajmy u niego wdzięczności, i nie zrażajmy się brakiem uznania; pamiętajmy, że zapłata nie minie nas u Boga.
Św. Jan Maria Vianney
 11 wrzesień 2017

Rekolekcje dla Kapłanów

Rekolekcje dla Kapłanów z całego świata w Ars

Z okazji 200 rocznicy przybycia świętego Jana Marii Vianney'a do parafii, w Ars organizowane są Rekolekcje dla Kapłanów. Wygłosi je o. Enzo Bianchi, Mszy św. na zakończenie Rekolekcji przewodniczy kard. Beniamino Stella.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:
www.arswt2018.org